Back
European textilework ;oriental theme. Silk on silk 50 x 50 cm 
19th. c.
European textilework ;oriental theme. Silk on silk 50 x 50 cm 19th. c.
price:  Por