Back
Ritual dress, Kuba, Congo. 2nd half 20th century. 
Made of Raffia. 
size: 302 x 50 Cm.
Ritual dress, Kuba, Congo. 2nd half 20th century. 
Made of Raffia. 
size: 302 x 50 Cm.
Ritual dress, Kuba, Congo. 2nd half 20th century. 
Made of Raffia. 
size: 302 x 50 Cm.
Ritual dress, Kuba, Congo. 2nd half 20th century. 
Made of Raffia. 
size: 302 x 50 Cm.
Ritual dress, Kuba, Congo. 2nd half 20th century. 
Made of Raffia. 
size: 302 x 50 Cm.
Ritual dress, Kuba, Congo. 2nd half 20th century. 
Made of Raffia. 
size: 302 x 50 Cm.
Ritual dress, Kuba, Congo. 2nd half 20th century. 
Made of Raffia. 
size: 302 x 50 Cm.
Ritual dress, Kuba, Congo. 2nd half 20th century. 
Made of Raffia. 
size: 302 x 50 Cm.
Ritual dress, Kuba, Congo. 2nd half 20th century. Made of Raffia. size: 302 x 50 Cm.
price:  €400,00 plus shipping