Back
18thc Konya Karapınar kilim
size= 322x72 cm
18thc Konya Karapınar kilim size= 322x72 cm
price:  sold