Back
Uighur Xinjiang rug, For xinjiang Muslims to worship. Good age. Size 78*130cm(30*50”)
Uighur Xinjiang rug, For xinjiang Muslims to worship. Good age. Size 78*130cm(30*50”)
Uighur Xinjiang rug, For xinjiang Muslims to worship. Good age. Size 78*130cm(30*50”)
Uighur Xinjiang rug, For xinjiang Muslims to worship. Good age. Size 78*130cm(30*50”)
Uighur Xinjiang rug, For xinjiang Muslims to worship. Good age. Size 78*130cm(30*50”)
Uighur Xinjiang rug, For xinjiang Muslims to worship. Good age. Size 78*130cm(30*50”)
Uighur Xinjiang rug, For xinjiang Muslims to worship. Good age. Size 78*130cm(30*50”)
price:  $200 including shipping