Back
Size : 20x70 cm,
Central anatolia, Sivas (sarkisla).
Fragment!
Size : 20x70 cm,
Central anatolia, Sivas (sarkisla).
Fragment!
Size : 20x70 cm, Central anatolia, Sivas (sarkisla). Fragment!
price:  Ask